Kulturne znamenitosti

ČIČKOVA KAPELICA

Ob 50 letnici Marijinih prikazovanj v Lurdu je Franc Jerko Čičiek nasproti domače hiše postavil kapelico. Denar zanjo je dala Marija Jerko, kuharica v župnijšču na Vranji peči. Po načinu gradnje se uvršča v zaprte kapelice, široka je 1,48m in dolga 1,45m. 125 cm visok kip Lurške Marije je iz belega marmorja izklesal M.Bizjak iz Ljubljane. Na oboku spredaj je napis: »Brezmadežno spočetje sem«, na plošči pod kipoma pa; » V sreči, nesreči, na slehernem kraju, tebe, Marija bom vedno častil! Upam pa tudi, da enkrat v raju tebe, Marija se bom veselil.« Na polici je spredaj vklesan datum slovesne blagoslovitve: 15.8.1908.

dsc03505.jpg

 

GRAD IN GOSPOSTVO JABLJE

Po Valvasorjevi razlagi naj bi grad in gospodje ime dobili po nemški besedi za skobce(Habicht), ki jih je bilo, kot piše v njegovem času v bližini gozda veliko. Iz Habichta naj bi potem nastalo slovensko ime Ablah. Prvič je ime Jablje omenjeno v listinah leta 1268. Po dolgoletnih prodajah in predajah iz roda v rod je grad na koncu pristal v lasti Marije Lichtenberg, ki je bila zadnja predstavnica in lastnica. Toda l. 1945 je bil grad nacionaliziran in večino umetnin so pobrali tedanji oficirji, ki so tam živeli. Ohranjenih je samo še nekaj fresk, ki pa so v glavnem uničene. Najnovejši oz. zdajšnji lastnik je Biotehniška fakulteta pri univerzi v Ljubljani, ki ima zase nekdanjo jedilnico in inventar. Po nekaj letnih obnavljanjih in restavriranjih fresk ter celotne zunanje podobe je grad zopet po stoletnih zatiranju in omaloževanju zopet zaživel v vsej svoji lepoti. Danes tam prirejajo številne poroke, razstave, kulturne dogodke, ponujajo pa tudi možnost najema posameznim skupinam.

dsc03512.jpg

dsc03519.jpg

Advertisements
%d bloggers like this: