Zgodovina Dobena

Dobeno obsega tri skupine razmaknjenih domačij, Spodnje Dobeno, Srednje in Zgornje Dobeno. Osnova za nastanek krajevnega imena Dobeno je tako kot pri številnih drugih krajevnih in ledinskih imen z enako osnovo hrast, ki se je v staroslovenskem jeziku imenoval dup. Lovski mojster Andrej se je 7. maja 1461 v Gradcu odpovedal lovski hubi in desetinam na Kranjskem, ker je cesar Friderik III. to pridružil vice domskemu uradu. Cesar je lovskemu mojstru zato dal urad v Radovljici, katerega so nekoč uživali Ortenburžani in grofje Celjski in še polovica dvora v dolu na katerem je on tedaj sedel, spadal pa je lovskim hubam na Kranjskem. Andrej se je poleg tega odpovedal tudi hubi »zu Arel«, na kateri so sedeli turkovi otroci v preddvoru (Auch ainer huben die des Turhen kinder zu Hoflein haben) in eni hubi ki jo je tam imel Jurše ter še eni hubi »zu Doben«. Dobeno omenja tudi Jabeljski urbar iz l.1783. Jabeljskemu gospodu je žitno desetino od laza Pred borštom, oziroma pred Lesom, dajal Jurij Cajhen.

dobeno-small-018.jpg
 

 

 
 

 

Advertisements
%d bloggers like this: